All publications
34 publications are available

POLITICKÝ MARKETING V SÚČASNEJ POLITICKEJ PRAXI

Marián Děd

290 Kč
Právo pro manažery

Mgr. Martin Pelikán, Ph.D., JUDr. Andrea Pelikánová Schelle, LL.M., MBA, Ph.D., Mgr. Michal Motrinec

290 Kč
Psychologie pro manažery

Barbora Pánková, Adam Blažej, Eva Ambrozová

290 Kč
Koučování pro manažery

Milan Bobek

290 Kč
Základy filosofické metodologie

Jiří Nesiba

290 Kč
Etika a společenská odpovědnost organizací

Jiří Nesiba

290 Kč
Základy sociální psychologie

Jiří Nesiba

290 Kč
Úvod do psychologie

Eva Ambrozová

290 Kč
Webová a datová analytika

Zbyněk Hyrák

290 Kč
Marketing

Ludmila Navrátilová

290 Kč
Marketing_EN

Ludmila Navrátilová

290 Kč
Integrovaná marketingová komunikace

Ludmila Navrátilová

290 Kč
Integrated Marketing Communication

Ludmila Navrátilová

290 Kč
Metody manažerského rozhodování

Lukáš Mazánek

290 Kč
Kognitivní management: pro prostředí 4.0 a další

Eva Ambrozová a Vratislav Pokorný

290 Kč
Bezpečnostní aspekty v managementu

Karel Lehmert

290 Kč
Podnikový management

Jiří Koleňák a Karina Benetti

290 Kč
Business Management

Jiří Koleňák a Karina Benetti

290 Kč
Krizový management

Jiří Koleňák

290 Kč
Crisis Management

Jiří Koleňák

290 Kč
Strategický management

Jiří Koleňák a Karina Benetti

290 Kč
Strategic Management

Jiří Koleňák a Karina Benetti

290 Kč
Strategický management II

Jiří Koleňák a Karina Benetti

290 Kč
Vývoj teorií managementu

Jiří Koleňák

290 Kč