Buy for 290 CZK Buy as a gift for 290 CZK

Publisher: NEWTON University

Category: Management and Business

Release date: 2021

Book size: 3,19 MB

ISBN: 978-80-87325-45-2

Bezpečnostní aspekty v managementu

Author:
Karel Lehmert
Category:
Management and Business

Předmět je prakticky zaměřen na bezpečnostní přípravu skupiny i jednotlivce v rizikových oblastech a procesech při výkonu pracovní činnosti. Schopnost odhadnout míru rizika, zjistit si o něm dostatečné informace a analyzovat je za účelem přijetí vhodných opatření ke zvýšení bezpečnosti napomáhá efektivnějšímu rozhodování a řízení. Specifika bezpečnostních projektů a práce v rizikových oblastech si vyžadující osobnost manažera připraveného zvládat stres a schopného vést skupiny v krizi.Tento studijní text je určen nejen pro studenty předmětu bezpečnostní aspekty v managementu, ale i pro všechny zájemce o problematiku bezpečného výkonu práce v rizikovém prostředí všední reality.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms