Read extract Buy for 290 CZK

Publisher: NEWTON College, a. s.

Category: Marketing

Release date: 2022

Book size: 5,4 MB

ISBN: 978-80-87325-67-4

POLITICKÝ MARKETING V SÚČASNEJ POLITICKEJ PRAXI

Author:
Marián Děd
Category:
Marketing

Prepojenosť a vzájomná interdependecnia politického marketingu a public relations sa v posledných rokoch výrazne zvýšila. Stále viac sa potvrdzuje interdiciplinárne osadenie politického marketingu v prieniku viacerých spoločenských vied a odborov. Zároveň sa veľmi silným hráčom na poli politickej reklamy stali nové médiá a mediílne platformy, ktoré výrazným spôsobom zmenili podmienky, pravidlá a spôsoby výkonu politického marketingu v praxi a jeho dosah na spoločnosť a samotného voliča. Ambíciou našej monografie je nájsť a poukázať na prienik medzi politickým marketingom a public relations v súčasnom modernom a dynamickom mediálnom prostredí tak, aby sme zohľadnili historickú genézu ich vzniku a formovania v rozdielnosti, ale zároveň upozornili aj na súčasné stále intezívnejšie prenikanie a spolupracovanie. Ukazuje sa, že moderný politický marketing otvára viacero doteraz nezodpovedaných a extrémne spoločensky pálčivých či citlivých tém. Medzi ne patrí digitálna gramotnosť, dostupnosť a prístup k digitálnym technológiám naprieč širokou škálou spoločenských vrstiev, schopnosť a kompetencie vyhodnocovať pravdivosť a validitu informácií aj vo vzťahu k politickej kampani a jej praktikám či zmena voličského správania a modifikácia politickej kultúry pod vplyvom nových médií a modiálnej transformácie.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms