Read extract Buy for 290 CZK Buy as a gift for 290 CZK

Publisher: NEWTON College, a. s.

Category: Marketing

Release date: 2022

Book size: 36,2 MB

ISBN: 978-80-87325-48-3

Last update: 27. 9. 2023

Book format: mBook

Marketing

Author:
Ludmila Navrátilová

Předmět Marketing je zaměřen na získání a prohloubení znalostí a dovedností studentů v oblasti marketingového přístupu k trhu. Podstatnou myšlenkou předmětu je seznámit studenty se základními marketingovými pojmy, nástroji a postupy, které jsou základem efektivního vyhledávání příležitostí na trzích, plánování marketingových programů pro cílové segmenty zákazníků a pochopení důležitosti zákazníka (poznání jeho potřeb, očekávání, způsobů rozhodování, faktorů ovlivňujících jeho nákupní chování apod.). Předmět se bude zabývat vybranými pasážemi z oblasti marketingu. Jako volné pokračování kurzu Marketing můžete studovat kurz Integrovaná marketingová komunikace, pro který autorka vytvořila skripta či další doporučenou literaturu uvedenou na konci těchto skript.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms