Číst ukázku Koupit za 290 Kč Koupit jako dárek za 290 Kč

Vydavatel: NEWTON College, a. s.

Kategorie: Marketing

Rok vydání: 2022

Velikost knihy: 5,4 MB

ISBN: 978-80-87325-67-4

Poslední aktualizace: 27. 9. 2023

Formát knihy: mKniha

POLITICKÝ MARKETING V SÚČASNEJ POLITICKEJ PRAXI

Autor:
Marián Děd

Prepojenosť a vzájomná interdependecnia politického marketingu a public relations sa v posledných rokoch výrazne zvýšila. Stále viac sa potvrdzuje interdiciplinárne osadenie politického marketingu v prieniku viacerých spoločenských vied a odborov. Zároveň sa veľmi silným hráčom na poli politickej reklamy stali nové médiá a mediílne platformy, ktoré výrazným spôsobom zmenili podmienky, pravidlá a spôsoby výkonu politického marketingu v praxi a jeho dosah na spoločnosť a samotného voliča. Ambíciou našej monografie je nájsť a poukázať na prienik medzi politickým marketingom a public relations v súčasnom modernom a dynamickom mediálnom prostredí tak, aby sme zohľadnili historickú genézu ich vzniku a formovania v rozdielnosti, ale zároveň upozornili aj na súčasné stále intezívnejšie prenikanie a spolupracovanie. Ukazuje sa, že moderný politický marketing otvára viacero doteraz nezodpovedaných a extrémne spoločensky pálčivých či citlivých tém. Medzi ne patrí digitálna gramotnosť, dostupnosť a prístup k digitálnym technológiám naprieč širokou škálou spoločenských vrstiev, schopnosť a kompetencie vyhodnocovať pravdivosť a validitu informácií aj vo vzťahu k politickej kampani a jej praktikám či zmena voličského správania a modifikácia politickej kultúry pod vplyvom nových médií a modiálnej transformácie.

Knihu najdete v aplikaci, která je ke stažení zdarma.