Číst ukázku Koupit za 290 Kč

Vydavatel: NEWTON College, a. s.

Kategorie: Marketing

Rok vydání: 2022

Velikost knihy: 36,99 MB

ISBN: 978-80-87325-48-3

Marketing

Autor:
Ludmila Navrátilová
Kategorie:
Marketing

Předmět Marketing je zaměřen na získání a prohloubení znalostí a dovedností studentů v oblasti marketingového přístupu k trhu. Podstatnou myšlenkou předmětu je seznámit studenty se základními marketingovými pojmy, nástroji a postupy, které jsou základem efektivního vyhledávání příležitostí na trzích, plánování marketingových programů pro cílové segmenty zákazníků a pochopení důležitosti zákazníka (poznání jeho potřeb, očekávání, způsobů rozhodování, faktorů ovlivňujících jeho nákupní chování apod.). Předmět se bude zabývat vybranými pasážemi z oblasti marketingu. Jako volné pokračování kurzu Marketing můžete studovat kurz Integrovaná marketingová komunikace, pro který autorka vytvořila skripta či další doporučenou literaturu uvedenou na konci těchto skript.

Pro čtení publikace si ZDARMA stáhněte
aplikaci pro všechna zařízení a platformy