Marketing
Číst ukázku Koupit za 290 Kč Koupit jako dárek za 290 Kč

Vydavatel: NEWTON College, a. s.

Kategorie: Marketing

Rok vydání: 2022

Velikost knihy: 36,2 MB

ISBN: 978-80-87325-48-3

Poslední aktualizace: 27. 9. 2023

Formát knihy: mKniha

Marketing

Autor:
Ludmila Navrátilová

Předmět Marketing je zaměřen na získání a prohloubení znalostí a dovedností studentů v oblasti marketingového přístupu k trhu. Podstatnou myšlenkou předmětu je seznámit studenty se základními marketingovými pojmy, nástroji a postupy, které jsou základem efektivního vyhledávání příležitostí na trzích, plánování marketingových programů pro cílové segmenty zákazníků a pochopení důležitosti zákazníka (poznání jeho potřeb, očekávání, způsobů rozhodování, faktorů ovlivňujících jeho nákupní chování apod.). Předmět se bude zabývat vybranými pasážemi z oblasti marketingu. Jako volné pokračování kurzu Marketing můžete studovat kurz Integrovaná marketingová komunikace, pro který autorka vytvořila skripta či další doporučenou literaturu uvedenou na konci těchto skript.

Knihu najdete v aplikaci, která je ke stažení zdarma.