Buy for 290 CZK

Publisher: NEWTON University

Category: Economics

Release date: 2021

Book size: 3,78 MB

ISBN: 978-80-87325-46-9

Řízení změn v podniku

Author:
Lukáš Mazánek
Category:
Economics

Dovednost řízení změn je zcela klíčová pro vedoucí pracovníky na všech úrovních managementu. Řízení změn prostupuje celou řadou podnikových činností a právě schopnost efektivně změny řídit umožňuje připravit se na nejisté období a poskytnout oporu lidem v organizaci kterých se změny dotknou. Díky uplatnění moderních metod řízení změn dosahují vedoucí pracovníci snížení nejistoty a poklesu výkonnosti organizace v průběhu řízené změny a současně měřitelného zlepšení po její úspěšné implementaci.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms