Read extract Buy for 290 CZK

Publisher: NU

Category: Economics

Release date: 2020

Book size: 2,73 MB

ISBN: 978-80-87325-38-4

Inovatívne aspekty finančných aktív

Author:
Daniela Majerčáková
Category:
Economics

Inovačný potenciál nielen technológiou prinášaných noviniek a možností narábania s finančnými aktívami, ale aj rozmach rôznorodosti finančných aktív inovatívne prispôsobovaných potrebám trhu a spoločnosti, je jednou z tém, na ktoré sa chce táto monografia zamerať. Práve inovácie finančných aktív, resp. možností použitia zisku z nich sú pozoruhodným javom dnešnej investičnej stratégie nielen pri jednotlivcoch, ale aj pri stratégiách obchodných spoločností, či manažmente ich kapitálu. Novodobé možnosti oceňovania aktív sú inovatívne nielen z pohľadu aktíva, ktorého potenciál nie je len vo výnosnosti a efektívnej, či optimálnej kombinácii rizika a výnosu, ale aj z pohľadu použitia, resp. cieľa danej investície.

Preorientovávanie sa investorov do oblasti zelenej trvalo udržateľnej a sociálnej je vlastne formou filantropie úspešných investičných stratégov, tvorí moderný až módny prvok nových investičných stratégií, koncentruje kapitál do týchto progresívnych oblastí, čo následne napomáha rastu takto zafarbených odvetví a pritom sleduje vznešené globálne ciele. Spoločná snaha „ušľachtilých investorov“ a tvorcov moderných politík prináša želaný synergický efekt, ktorý na jednej strany zaťažuje staré odvetvia založené na fosílnych zdrojoch premietnutím nákladov súvisiacich s ich negatívnym vplyvom na životné prostredie formou nových poplatkov a daní, odkláňajúc investorov z tejto oblasti, na druhej strane vytvára priestor pre významnejšie koncentrovanie kapitálu jeho presmerovaním do perspektívnych a progresívnych zelených a sociálnych oblastí riešenia globálnych problémov.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms