Manuals
17 publications are available

Úvod do psychologie
Eva Ambrozová
290 Kč
Kognitivní management: pro prostředí 4.0 a další
Eva Ambrozová a Vratislav Pokorný
290 Kč
Podnikový management
Jiří Koleňák a Karina Benetti
290 Kč
Business Management
Jiří Koleňák a Karina Benetti
290 Kč
Krizový management
Jiří Koleňák
290 Kč
Crisis Management
Jiří Koleňák
290 Kč
Strategic Management
Jiří Koleňák a Karina Benetti
290 Kč
Strategický management II
Jiří Koleňák a Karina Benetti
290 Kč
Vývoj teorií managementu
Jiří Koleňák
290 Kč
Řízená relaxace
Vratislav Pokorný
150 Kč
Kognitivní management
Kolektiv autorů
290 Kč
Jak napsat bakalářku
Lucie Mašterová
480 Kč
Makroekonomie II
Kolektiv autorů
290 Kč
Mikroekonomie II
Karina Benetti a kol.
290 Kč
Mezinárodní obchod
Jiří Koleňák
290 Kč
Matematické metody a statistika
Karina Benetti a kol.
290 Kč
Publi PRŮVODCE
tým Publi
Free