Číst ukázku Koupit za 290 Kč

Vydavatel: NEWTON College, a. s.

Kategorie: Návody

Rok vydání: 2022

Velikost knihy: 4,63 MB

ISBN: 978-80-87325-65-0

Základy filosofické metodologie

Autor:
Jiří Nesiba
Kategorie:
Návody

Předmět Filosofie pro manažery vychází převážně ze současné podoby filosofie vědy a metodologie. Předmět se soustředí na prezentování základních filosofických koncepcí evropské filosofie s ohledem na vývoj vědeckých přístupů, teorií a metodologie. Jako podklad k výuce tohoto předmětu slouží skripta Základy filosofické metodologie. Filosofie pro manažery nabízí přehled nejdůležitějších filozofických a myšlenkových směrů z dějin filosofie, které lze aplikovat pro manažerskou praxi a propojení s nejdůležitějšími poznatky současných přírodovědných, společenských a humanitních vědních disciplín jako je teorie sociálních systémů, neurověd, moderní fyziky a biologie.Studenti se učí metodologickou základnu filozofického a vědeckého myšlení, které odráží genezi vývoje evropské společnosti. Budou schopni aplikovat poznatky z předmětu pro vlastní vědeckou práci.

Pro čtení publikace si ZDARMA stáhněte
aplikaci pro všechna zařízení a platformy