Číst ukázku Koupit za 290 Kč

Vydavatel: NEWTON College, a. s.

Kategorie: Psychologie

Rok vydání: 2022

Velikost knihy: 9,41 MB

ISBN: 978-80-87325-66-7

Psychologie pro manažery

Autor:
Barbora Pánková, Adam Blažej, Eva Ambrozová
Kategorie:
Psychologie

Znalosti a dovednosti z oblasti psychologie jsou beze sporu nezbytnou součástí manažerských kompetencí a kvalit. Manažer může profesionálně vykonávat svoji činnost pouze tehdy, pokud rozumí sám sobě, umí sám sebe řídit a vést. Teprve potom může dobře pracovat s druhými lidmi, rozumět motivům jejich jednání a vhodně s nimi komunikovat. Tyto kompetence jsou důležité nejen pro vedoucí pozice, ale využijeme je kdekoliv a to nejen v prostředí pracovním, ale i v osobním.Skripta, která otevíráte, jsou tvořena právě s tímto záměrem – seznámit studenty s takovými poznatky, které praxe ukazuje jako důležité jak pro oblast managementu, tak pro vlastní, osobní či profesní život. Autoři vycházejí ze zkušeností z výuky psychologie a psychologicky zaměřených předmětů a kurzů, vyučovaných na Vysoké škole NEWTON. Důraz je kladen na témata, která se ukazují jako klíčová a prohlubují sebepoznání i poznání druhých, zefektivňují fungování sám se sebou i v lidském společenství. Zároveň je reflektováno současné poznání psychologie, resp. aplikovaných psychologických disciplín a věd o člověku, i požadavky současného prostředí, jak na kvality lidí a lidských systémů, tak na kvality a profesionalitu výkonu manažerské praxe.

Pro čtení publikace si ZDARMA stáhněte
aplikaci pro všechna zařízení a platformy