Číst ukázku Koupit za 290 Kč

Vydavatel: NEWTON College, a. s.

Kategorie: Management a podnikání

Rok vydání: 2022

Velikost knihy: 2,92 MB

ISBN: 978-80-87325-59-9

Koučování pro manažery

Autor:
Milan Bobek
Kategorie:
Management a podnikání

Předmět je koncipován jako praktický nácvik poskytující studentům komunikační nástroje pro efektivní práci s lidmi, respektující a rozvíjející jejich vnitřní zdroje - procvičovány jsou zejména dovednosti koučování s jednotlivcem. Navazuje na předměty Filozofie pro manažery, Metody a postupy používané v psychologii, Management lidských zdrojů a Praktické manažerské techniky. Student předmětu mimo jiné získává komunikační, psychologické a koučovací nástroje pro efektivní práci s lidmi, dovednost vyjednávání potřeb a cílů či zvládnutí metodiky koučování.

Pro čtení publikace si ZDARMA stáhněte
aplikaci pro všechna zařízení a platformy