Číst ukázku Koupit za 290 Kč Koupit jako dárek za 290 Kč

Vydavatel: NEWTON College, a. s.

Kategorie: Marketing

Rok vydání: 2022

Velikost knihy: 9,76 MB

ISBN: 978-80-87325-54-4

Poslední aktualizace: 27. 9. 2023

Formát knihy: mKniha

Webová a datová analytika

Autor:
Zbyněk Hyrák

Skripta jsou určena studentům jakékoliv formy studia. Představují soubor informací, které studentovi doplní a nahradí přímou výuku. Obsahují vedle věcných informací vztahujících se k danému studijnímu předmětu rovněž zadání a úkoly pro samostatnou práci studenta a požadavky na samostudium.

Cílem je poskytnout nejnutnější nezbytné vstupní informace uvádějící do studia; návody, podněty a inspirace k relativně snadnému, rychlému a efektivnímu individuálnímu studiu problematiky, odborné a populární literatury, ale také ke sběru informací a materiálů; návody, podněty, inspirace k praktickému a pedagogickému využití poznatků a dovedností získaných při studiu; doprovod na další cestě sebevzdělávání.

Předmět je zaměřen na prohloubení znalostí a praktických dovedností studentů v oblasti výkonnostního internetového marketingu, tvorby PPC kampaní (Google Ads a Sklik) a zejména webové analytiky (Google Analytics).

Knihu najdete v aplikaci, která je ke stažení zdarma.