Číst ukázku Koupit za 290 Kč

Vydavatel: NEWTON College, a. s.

Kategorie: Management a podnikání

Rok vydání: 2022

Velikost knihy: 6,17 MB

ISBN: 978-80-87325-53-7

Metody manažerského rozhodování

Autor:
Lukáš Mazánek
Kategorie:
Management a podnikání

Cílem předmětu studia je seznámit studenty s racionálními postupy řešení rozhodovacích problémů ve veřejném i soukromém sektoru, získat poznatky o rozhodovacích procesech a jejich struktuře, seznámit s uplatňováním principů týmové práce a volbu stylu rozhodování, vysvětlit základní metody a nástroje rozhodování za jistoty, rizika a nejistoty, popsat management rizika. V neposlední řadě pak rozvíjet schopnosti tvorby a aplikace teoretických poznatků v souladu se zásadami kritického myšlení.

Předmět navazuje na znalosti podnikového managementu a jeho základní funkce a prvky (plánování, organizování, stimulace a kontrola). Dále je předpokládána alespoň základní znalost nástrojů a postupů strategického řízení.

Pro čtení publikace si ZDARMA stáhněte
aplikaci pro všechna zařízení a platformy