Číst ukázku Koupit za 290 Kč

Vydavatel: NEWTON Academy, a.s.

Kategorie: Marketing

Rok vydání: 2021

Velikost knihy: 7,37 MB

ISBN: 978-80-87325-43-8

Integrovaná marketingová komunikace

Autor:
Ludmila Navrátilová
Kategorie:
Marketing

Předmět Integrovaná marketingová komunikace je zaměřen prohloubení znalostí a dovedností
studentů v oblasti ucelené marketingové komunikace tradičními (inbound) i novými
(outbound) přístupy v marketingu. Soubor odborných přednášek a seminářů se detailně
zabývá jednotlivými přístupy různých značek v marketingové komunikaci, komunikací
pomocí loga, barev a to i v mezinárodním prostředí, kde jsou posluchači seznámeni s různými
kulturními aspekty marketingové komunikace se zákazníky.
Publikace si klade za cíl poskytnout nezbytné vstupní informace ke studiu daného předmětu.
Obsahuje návody, podněty a inspiraci k relativně snadnému, rychlému a efektivnímu studiu
dané problematiky, odborné a populární literatury, ale také ke sběru materiálů a informací.

Pro čtení publikace si ZDARMA stáhněte
aplikaci pro všechna zařízení a platformy