Koupit za 290 Kč

Vydavatel: NU

Kategorie: Ekonomie

Rok vydání: 2019

Velikost knihy: 4,7 MB

ISBN: 978-80-87325-40-7

Makroekonomie II

Autor:
Kolektiv autorů
Kategorie:
Ekonomie

Předmět je určen pro magisterské studium. Cílem kurzu je rozšíření teoretických znalostí bakalářského kurzu, seznámení s ekonomickou teorií významných makroekonomických škol a rozvojem makroekonomického uvažování.
Obsahem předmětu je prohloubení a rozšíření znalostí ze základního kurzu makroekonomie.

Po úspěšném absolvování tohoto kurzu budou studenti schopni řešit problémy moderní makroekonomické teorie, a to zejména v teorii růstu a teorii hospodářského cyklu, pracovat s Ramseyovým, Solowovým a Diamondovým modelem, vysvětlit empirii hospodářských fluktuací, popsat dopady moderní měnové politiky na reálnou ekonomiku a pracovat s modely nové keynesovské ekonomie. Studenti budou schopni nejen teoreticky vysvětlit výše zmíněné koncepty, ale také je aplikovat na reálné hospodářsko-politické problémy současného globalizovaného světa. Cílem předmětu je také připravit studenty tak, aby dokázali ekonomicky interpretovat a obhájit vlastní názor.

Pro čtení publikace si ZDARMA stáhněte
aplikaci pro všechna zařízení a platformy