Číst ukázku Koupit za 290 Kč

Vydavatel: NU

Kategorie: Management a podnikání

Rok vydání: 2020

Velikost knihy: 4,44 MB

ISBN: 978-80-87325-28-5

Kognitivní management: pro prostředí 4.0 a další

Autor:
Eva Ambrozová a Vratislav Pokorný
Kategorie:
Management a podnikání

Kognitivní management, jako způsob a principy řízení vlastního poznání a vedení sebe sama je smysluplná a efektivní cesta, způsob, jak nejen snížit napětí mezi maximy kognitivního kontinua, ale současně zachovat a kultivovat vlastní mentální pohyblivost, stejně jako využití potenciálu tohoto napětí pro užitečné pobývání v současném prostředí.Předkládaný text je rozdělen do deseti kapitol, které se vztahují k probíraným tématům v rámci výuky předmětu Kognitivní management na vysoké škole Newton University. Obsah skript slouží především k orientaci v pojmech a předkládá některé myšlenky k úvahám a vlastnímu „autorskému“ porozumění. Jednotlivá témata jsou dále doplněna o další relevantní zdroje. Na konci každé kapitoly je seznam otázek a klíčových slov pro kontrolu vlastní orientace v daném tématu.Kognitivní management je určen všem, kdo se živě zajímají o smysl a kvalitu svého života. Studium a především vědomá praxe bude postupně proměňovat a kultivovat vaše postoje, způsob myšlení a poznávání, stejně jako vaše hodnoty a zaměření (záměr).

Pro čtení publikace si ZDARMA stáhněte
aplikaci pro všechna zařízení a platformy