Úvod do psychologie
Číst ukázku Koupit za 290 Kč Koupit jako dárek za 290 Kč

Vydavatel: NEWTON College, a. s.

Kategorie: Návody

Rok vydání: 2020

Velikost knihy: 2,92 MB

ISBN: 978-80-87325-36-0

Poslední aktualizace: 27. 9. 2023

Formát knihy: mKniha

Úvod do psychologie

Autor:
Eva Ambrozová

Psychologie je vědním oborem, který studuje lidské chování, mentální procesy a tělesné dění,
včetně jejich vzájemných vztahů a interakce. Povaha psychologie vychází z jejího postavení
v systému věd, tedy stojí na pomezí věd společenských a přírodních. Z toho vyplývají různé
přístupy ke zkoumání základního předmětu psychologie – chování a prožívání.
Primárním účelem předložené publikace je uvedení do základní problematiky studia daného
předmětu. Čtenář si osvojí vznik a vývoj psychologie, základní metody psychologického
zkoumání, obecné charakteristiky emocí či strategii zvládání stresu a náročných situací.

Knihu najdete v aplikaci, která je ke stažení zdarma.