Číst ukázku Koupit za 290 Kč

Kategorie: Návody

Rok vydání: 2020

Velikost knihy: 3,67 MB

ISBN: 978-80-87325-36-0

Úvod do psychologie

Autor:
Eva Ambrozová
Kategorie:
Návody

Psychologie je vědním oborem, který studuje lidské chování, mentální procesy a tělesné dění,
včetně jejich vzájemných vztahů a interakce. Povaha psychologie vychází z jejího postavení
v systému věd, tedy stojí na pomezí věd společenských a přírodních. Z toho vyplývají různé
přístupy ke zkoumání základního předmětu psychologie – chování a prožívání.
Primárním účelem předložené publikace je uvedení do základní problematiky studia daného
předmětu. Čtenář si osvojí vznik a vývoj psychologie, základní metody psychologického
zkoumání, obecné charakteristiky emocí či strategii zvládání stresu a náročných situací.

Pro čtení publikace si ZDARMA stáhněte
aplikaci pro všechna zařízení a platformy